Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

8532 3dcd 500
mystupidhead
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viajutynda jutynda
mystupidhead
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajutynda jutynda
mystupidhead
1567 8e96
mystupidhead
Reposted fromFlau Flau viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
mystupidhead

September 01 2017

mystupidhead
mystupidhead
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viausmiechprosze usmiechprosze
mystupidhead
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna
— E. Tolle
Reposted fromignes ignes viausmiechprosze usmiechprosze
mystupidhead
2407 71e4 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
3766 e335
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajutynda jutynda
3974 9a9a 500

“Grandma used a computer for the first time and bookmarked her favorites”

mystupidhead
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viausmiechprosze usmiechprosze

August 26 2017

mystupidhead
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
mystupidhead
Ja też zostawiłam u ciebie szczoteczke do zębów może to znak że mam dokąd wracać? 
— Trudne w chuj
mystupidhead
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl